GONER — Twenty One Pilots

︿
					
						 
Em   D    C      G
I'm a goner, somebody catch my breath
Em   D    C       G
I'm a goner, somebody catch my breath
Em    D       C  G
I wanna be known by you
Em    D       C  G
I wanna be known by you
Em   D    C      G
I'm a goner, somebody catch my breath
Em   D    C      G
I'm a goner, somebody catch my breath
Em    D       C  G
I wanna be known by you
Em    D       C  G
I wanna be known by you

бой  G    C   Em     D      
    ↓↓↑   ↓↓ ↓↑   ↓↓↑  ↓↓ 

G     C      Em      D
Though I'm weak and beaten down
G    C   Em    D
I'll slip away into the sound
G         C  Em     D
The ghost of you is close to me
G      C   Em      D
I'm inside out, you're underneath

по одному удару на аккорд 

Em       D    C       G
I've got two faces Blurry's the one I'm not
Em       D    C       G
I've got two faces Blurry's the one I'm not
Em       D    C      G
I need your help to take him out
Em       D    C      G
I need your help to take him out

бой  G    C   Em     D      
    ↓↓↑   ↓↓ ↓↑   ↓↓↑  ↓↓ 

G     C      Em    D   
Though I'm weak and beaten down
G    C   Em    D   
I'll slip away into the sound
G         C   Em    D   
The ghost of you is close to me
G    C      Em   D   
I'm inside out, you're underneath

G     C      Em    D   
Though I'm weak and beaten down
G    C   Em    D   
I'll slip away into the sound
G         C   Em    D   
The ghost of you is close to me
G    C      Em   D   
I'm inside out, you're underneath

G  C  Em  D  
 
Don't let me be gone
Don't let me be gone
Don't let me be gone
Don't let me be gone
Don't let me be!
Don't let me be!

Ah, yeah
Em   D    C      G
I'm a goner, somebody catch my breath
Em   D    C       G
I'm a goner, somebody catch my breath
Em    D       C  G
I wanna be known by you
Em    D       C  G
I wanna be known by you 
					

Twenty One Pilots - GONER текст и слова песни

Еще песни

MyTexts